Per mitjà de la present Política de Privacitat, li informem sobre la recopilació, tractament i ús de les dades personals per part del Festimams a través de la present web.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades

RAÓ SOCIAL: Cal Tet produccions
NOMENI COMERCIAL: Cal Tet produccions
CIF / NIF / NIE: B56664063
DOMICILI: Turó del Campament, 8
POBLACIÓ: 17401 Arbúcies (Girona)
PROVÍNCIA: GIRONA
TELÈFON: +34 972 16 26 29
CORREU ELECTRÒNIC: [email protected]

Amb quina finalitat tractem les dades i quina és la base que legitima aquest tractament?

Des de Cal Tet produccions a través de la present pàgina web tractem les seves dades personals que ens facilita així com les que deriven de la relació amb nosaltres per les següents finalitats:
  • Donar resposta a les consultes i suggeriments que vostè ens fa arribar a través del formulari de contacte.

La base que legitima el present tractament és la relació contractual d’acord amb l‘article 6.1 b) del RGPD
  • Gestionar la reserva d’entrades a través de la nostra pàgina web, així com la seva participació en activitats organitzades.

Quant temps conservarem les seves dades?
Cal Tet produccions conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per les quals es vàrem recollir o bé fins que retiri el seu consentiment o mentre que vostè no sol·liciti la supressió dels mateixos. 

Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals, hagi sol·licitat la seva supressió, d’acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals seran degudament bloquejats durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin. 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 
Cal Tet produccions podrà comunicar les seves dades quan existeixi una obligació legal que així ho estableixi.

Així mateix, per prestar-li el serveis, comptem amb proveïdors de serveis que podran tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i per compte de Cal Tet produccions, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les seves dades per finalitats pròpies. 

Es produeixen transferències internacionals de dades personals?
No hi ha transferència internacional de dades personals.

Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats atenent a les dades personals facilitats?.
No hi ha decisions automatitzades ni es realitzen perfilats.

Quins son els seus drets com titular de les dades? 
Els drets que vostè pot exercir, com titular de les seves dades personals son els que s’indiquen a continuació: 

Accés | Podrà obtenir confirmació si  Cal Tet produccions tracta les dades personals, així com, consultar les dades personals inclosos en els tractaments de  Cal Tet produccions.
Rectificació | Podrà modificar les dades personals quan siguin inexactes, així com, completar aquelles dades que siguin incompletes.
Supressió | Podrà sol·licitar l’eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que vàrem ser recollits.
Oposició | Podrà sol·licitar que no es tractin les dades personals. Cal Tet produccions deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o defensa  de possibles reclamacions.

Limitació del tractament | Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades en el supòsits següents: Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; Quan el tractament es il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les dades, i sol·liciti la limitació del seu ús; Quan  Cal Tet produccions no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per l’exercici o defensa de reclamacions; Quan s’hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
Portabilitat | Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’hagin obtingut de la seva relació contractual amb  Cal Tet produccions, així com a transmetre’ls a una altra entitat.

Si considera que Cal Tet produccions no ha tractat les dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Política de devolucions / cancel·lació 
Un cop feta la reserva ja no serà possible la devolució del preu de les entrades.